Biuletyn Informacji Publicznej
Baner
Katalog
Facebook
Legimi
Czytak Plus
Czytnik Kindle Amazon
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
FunEnglish
Noc bibliotek
Czytam sobie w bibliotece
Przyjaciel niewidomych
Cyfrowa prenumerata Gazety Wyborczej
 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTAKA PLUS

użyczonego Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zwanej dalej Biblioteką w ramach projektu "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej ksiązki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących" dofinansowanego przez Ministar Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

& 1

 1. Czytaka Plus może wypożyczyć jedynie czytelnik Biblioteki posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wady wzroku.
 2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytlnikiem.
 3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.

 

& 2

 1. Czytaka Plus wypożycza się na okres do 30 dni kalendarzowych. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowych książki mówionej dostępnych w Bibliotece.
 2. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytaka Plus, w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.
 3. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.
 4. Czytelnik nie może odstąpić Czytaka Plus innej osobie/instytucji.

 

& 3

 1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwórcenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
 2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy.
 3. Przy zwrocie Czytaka Plus bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić jego stan fizyczny, jak również to, czy całość wypożyczonego zestawu jest kompletna.
 4. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości zakupu nowego sprzętu.
...  12 13 14 15 16 17 [18] 19
Stron: (19)